Referanser - Byggmester Christensens EFTF. AS

Referanser

Våtromsprosjekt

Vi har bred erfaring med rehabilitering og ombygging av bad etter vann og fuktskader. Dette gjenspeiler seg i at mange av våre oppdrag for privatmarkedet er denne type arbeid.
Oppbygging av bad er en stor del av dette. De siste 14 år har vi  utført tømrerarbeid på ombygging av 500 bad i året.  På disse arbeidene er vi p.t. underentreprenør for Sans Bygg AS. Dette fortsetter vi med også fremover.

Narvesen og 7 Eleven

Vi har de siste 14 år hatt rammeavtale med Reitan Convenience.
Dette innebærer ombygging av kiosker og koordinering av alle arbeidene. Dvs. mens kioskene er åpne blir innredning, gulv, himling og lys byttet. Dette er arbeid som krever nøye planlegging og høyt krav til punktlighet fra alle utførende. Dette utfører vi i hele landet.

Synsam Norge

I 2 år har vi bygd om butikker for Synsam Norge. Dette har vært alt fra nyetableringer til ombygginger av eksisterende butikker, inkl. synsprøverom og alt det medfører av arbeid. Vi har vært totalentreprenør på prosjektene.  Dette gjelder butikker i hele Norge.

Funky Frozen Yoghurt

Dette er en kjede som vi har jobbet med fra utsalg nummer 1. Vi har bygd alle deres 19 utsalg, og har vært med helt fra planleggingsstadiet. Det gode samarbeidet fortsetter også i fremtiden.

Smoothie Exchange

Dette er en liten kjede som vi har vært med å bygge siden utsalg nummer 2. Det er et spennende konsept som stadig ser på muligheter til å fornye seg.

Ombygging av private boliger

Vi bygger om boliger og har små tilbygg. Alt fra å pusse opp badet i en enebolig eller leilighet til å totalrenovere.  På slike prosjekt er vi alltid totalentreprenør.

© Byggmester Christensens EFTF. AS