Byggmester Christensens EFTF. AS

Byggmester Christensens EFTF. AS

To av firmaets nyeste elbiler

Byggmester Christensens Eftf. AS er en godt innarbeidet byggmester- og entreprenørbedrift. Vi satser på kvalitet i arbeidet som utføres og ønsker at våre kunder skal stå i fokus. Vi tar på oss rehabiliterings- og ombyggingsarbeid i hele Norge.

Vi har høy kompetanse med godt utdannede håndverkere i alle ledd. Byggmester Christensens Eftf. AS har sentral godkjenning og alle våre ansatte har fagbrev og de nødvendige godkjenninger. Denne kompetansen preger bedriften og gjenspeiler det arbeidet som blir utført.

Vi prøver etter beste evne å møte kundenes behov. Hver kunde er viktig for oss. Våre kunder er alt fra privatkunder til store næringslivskunder. Vi liker utfordringer og trives med kunder som har spesielle krav til utførelse og kvalitet.

© Byggmester Christensens EFTF. AS