Tjenester

Tjenester

Byggmester Christensens Eftf. AS er et entreprenørfirma med 1 byggmester, 11 faglærte tømrere, 1 prosjektleder og 1 formann.

Vi utfører alt av rehabiliteringer/ombygninger for både privat og næringsmarkedet. Vi har faste samarbeidspartnere i alle yrkesgrupper, og ovenfor våre kunder opptrer vi som totalleverandør av håndverkstjenester. Vi bruker fagfolk på alle nivå. Vårt HMS-system er også etter gjeldende forskrifter. Alle våre ansatte er organisert i henhold til Norske lover og regler.

Våre kunder får en prosjektleder når noe skal utføres og ikke en fra hver yrkesgruppe. Tilbakemeldinger tyder på at våre kunder ser på dette som en fordel.

Vi lager budsjetter etter kundens ønsker og krav.

I samarbeid med våre kunder og arkitekter utarbeider vi bygningsmessige løsninger.

Vi utfører arbeid både til fast pris og på regning, alt etter hva som avtales.

For flere næringskunder har vi også avtale om utrykning utenom ordinær arbeidstid ved behov.

Privatmarkedet:

For våre privatkunder arbeider vi mest med rehabilitering av boliger, både innvendig og utvendig. Vi kan også utføre tilbygg, men nybygg driver vi ikke med.

Vi liker utfordringer og trives med kunder som har spesielle krav til utførelse og kvalitet.

Leverandører:

Alle våre leverandører har nødvendige godkjenninger og er pålitelige aktører innenfor bransjen. Vi har lang fartstid og har lange gode tradisjoner med våre leverandører

  • H. C. Thauglands Trælastforretning AS
  • Sentrum Bygg AS
  • Fagflis AS
  • Arkitekt Kirsti Skulberg AS
  • Hoff Snekkerverksted AS

Samarbeidspartnere:

Alle våre samarbeidspartnere har de nødvendige godkjenninger og er pålitelige aktører innenfor bransjen.

Maler: Malermester Frank Grønvold AS
Glassmester: Glassmester Furulund AS
Elektriker:

Ideell Elektroinstallasjon AS

E-verket Elektroinstallasjon AS

Rørlegger: Alfa Olis Gass & VVS AS
Blikkenslager: Gamlebyen Blikk AS

 

 

 

 

 

 

Miljø:

Vi er vårt ansvar bevisst når det kommer til miljø. Byggmester Christensens Eftf. AS ble miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2014 og har som mål å dra markedet i riktig retning på dette området.

Som et ledd i vårt miljøarbeid erstattes våre kjøretøy gradvis av elbiler.

© Byggmester Christensens EFTF. AS