Vårt klimaregnskap

Få en oversikt over vårt klimaregnskap ved å klikke på knappen under.

Miljøfyrtårnsertifisert entreprenør

Byggmester Christensens Eftf. AS ønsker å ta ansvar for miljøet ved å være Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn stiller noen grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter. I tillegg er det spesifikke bransjekrav innen vår bransje som entreprenør. Vi anbefaler alle som driver næringsvirksomhet å gjøre det samme. Les mer på www.miljofyrtarn.no.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Dette er grunnene til at alle bør vurdere å bli en Miljøfyrtårn-bedrift:

  • Ta samfunnsansvar og bidra til bedre miljø og lavere klimagassutslipp.
  • Gå foran og vis andre at fremtidens løsninger er bærekraftige. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Vi som driver næringsvirksomhet må ta vårt ansvar samtidig som det er en god bærekraftig merkevarestrategi.
  • Reduser kostnader. I sertifiseringsprosessen tar man en gjennomgang av alle rutiner, for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet, men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.
  • Eget miljøregnskap. Alle får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan man innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.
  • Godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser. Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.
  • Reduser sykefravær. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

Ønskes mer informasjon om vår Miljøfyrtårnsertifisering - kontakt oss på e-post: post@byggmc.no  

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!

Vi er klar for ditt neste prosjekt!