Ombygging

Vi er dyktige innen ombygging av eksisterende bygninger, med en imponerende portefølje av vellykkede prosjekter. Vår metodikk innebærer tett samarbeid med kundene og, ved behov, med arkitekter for å forstå deres behov og ambisjoner, og deretter utforme og implementere ombyggingsplaner som realiserer disse visjonene. Vi har rykte for å overgå kundenes forventninger, noe som reflekteres i de positive tilbakemeldingene vi kontinuerlig mottar. Kundetilfredshet er vår høyeste prioritet, og vi oppnår dette gjennom bruk av Proresult for stringent prosjektstyring og ved å takle eventuelle utfordringer i tett dialog med kunden og arkitekten.